26.7 C
Manila
Monday, July 15, 2024

Lima sa mga Panaginip sa Bibliya

Minsan, maaaring mag-iwan sa atin ng kaba, pag-asa, o kahit kalituhan ang mga panaginip – at iyan ay kung natatandaan mo pa nga ang mga ito! Kahit sa Bibliya, kung saan may mga sangkot na pagsasalaysay ng mga panaginip, hindi ito palaging malinaw. May mga pagkakataon na tinatawag ang mga tao na tingnan ang mga panaginip bilang simboliko, ngunit sa ilang espesyal na kaso, ang mga panaginip ay paraan ng Diyos upang makausap nang direkta ang tao at sabihin ang nararapat gawin. Ipinapakita ng paraan ng pagtugon ng nagpapangarap ang kahalagahan ng pagiging tapat sa Salita ng Diyos at hindi lumilisan sa daang matuwid.

Bagamat may iba’t-ibang paraan ng pagpapakahulugan sa mga panaginip, isa sa mga paraan na maaari nating tularan mula sa mga panaginip sa Bibliya ay pag-isipan kung paano ang bawat isa sa mga taong nakaranas ng tinig ng Diyos sa isang panaginip ay matapang na kumilos at nagtiwala sa Diyos na patnubayan sila at tuparin ang Kanyang mga pangako. Saanman at kailanman natin iniisip na nagsasalita ang Diyos sa atin, maaari nating gawin ito. Narito ang 5 panaginip sa Bibliya na nagbibigay-inspirasyon sa atin sa ating sariling buhay.

Hagdan ni Jacob – Genesis 28:12

Sa panaginip ni Jacob habang tumatakas mula sa kaniyang kambal na kapatid na gustong patayin siya, nagpakita ang Diyos kay Jacob sa tuktok ng isang makalangit na hagdan, na may mga anghel – mga sugo ng Diyos – na umaakyat at bumababa. Ang hagdan ay parang isang direkta o agadang koneksyon kay Diyos mismo, na nagtuturo kay Jacob sa kanyang daraanan. Ipinapakita ng panaginip ang kabighanihan ng Diyos at kung paano Niya tayo iiwanan, kung tayo’y makikinig.

Mensahe ni Joseph mula sa anghel – Mateo 1:18-24

Nang marinig ni Joseph na buntis si Mary, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon sa isang panaginip, na ipinaliwanag na ang sanggol ay Anak ng Diyos, hinihikayat si Joseph na kunin si Mary bilang kaniyang asawa. Ang nakakapanatag na mensahe sa panaginip ay isang magandang halimbawa kung paano maging tunay na lingkod ng Diyos upang makilala natin ang tinig ng Diyos.

Panaginip ni Joseph tungkol sa mga bituin – Genesis 37:1

Nang ibahagi ni Joseph, anak ni Jacob, sa kaniyang 11 na kapatid ang panaginip na mayroon siyang bunton ng trigo na nakatayo habang ang kanilang mga trigo ay yumuyuko sa kanya, nagalit ang kaniyang mga kapatid. Sa pamamagitan ng pag-ibahagi ng isa pang panaginip kung saan ang araw, buwan, at 11 bituin ay yumukod sa kanya, nagkaruon ng inggit ang kaniyang mga kapatid. Bagamat ipinakikita ng Diyos sa kanya ang malalaking papel na kanyang gagampanan sa kasaysayan ng kaligtasan, medyo masyadong naaksaya si Joseph sa impormasyong iyon, ngunit ito rin ay tumulong sa kanya na magtiwala sa Diyos matapos siyang itraydor ng kaniyang mga kapatid at ipagbili siya sa pagka-alipin.

Bangungot ng asawa ni Pilato – Mateo 27:19

Nang maghanda si Pontius Pilato na mamahala sa paglilitis kay Jesus, nagkaroon ng bangungot ang kanyang asawa. Tilang alam niya na si Jesus ay walang kasalanan, tinawag niya itong “matuwid.” Ang mensahe sa kanyang panaginip ay malinaw: sundan ang landas ng katuwiran. Bagamat nag-aksyon ang asawa ni Pilato sa pamamagitan ng pagbabala sa kanyang asawa, hindi ito pinansin ni Pilato. Tayo rin, laging kailangang magsalita para sa tama, kahit hindi ito pinakikinggan.

Dasal ni Solomon – 1 Hari 3:5-15

Pumunta ang Diyos kay Solomon sa isang panaginip at nag-alok na ibigay sa kanya ang anuman niyang naisin. Sa pagkilala sa kahalagahan ng Diyos, hiningi ni Solomon ang “kaunawaaang puso para sa paghuhukom.” Ipinagkasiya ito ng Diyos na pinagkalooban siya ng walang kapantay na karunungan, gayundin ng yaman at karangalan. May maraming paraan upang maunawaan ang panaginip na ito, ngunit isa sa mga bagay na ito ay maaaring magbigay-inspirasyon sa atin na tandaan na pinagpapala tayo ng Diyos kapag ang ating mga kagustuhan at dasal ay hindi nakatuon sa ating sarili.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.