ANG BATAS NG BIBLIA TUNGKOL SA PAGHIHIGANTI

Marahil tinatanong ng karamihan sa atin, tama lang bang maghiganti? Nararapat kayang gantihan din natin ng di mabuti ang isang taong nakagawa sa atin ng malaking kasalanan?

Halimbawa, yung mga taong umapi sa isang pobre? O dili kaya’y minamaltrato ng isang panginoon sa laman ang isa sa kanyang manggagawa?

Isa pang halimbawa— ay hinalay ng kaibigan mo ang iyong kapatid o kasintahan? Pinatay ng iyong kapwa ang isa sa iyong mahal sa buhay? Samakatuwid, ang paghihiganti ay karaniwang kaakibat ng paghingi ng katarungan.

‘Yan ay mga barometro lamang o sukatin na maaari kang udyukan na maghiganti. Sa ganyang senaryo, maaaring mailagay mo pa ang batas sa iyong mga kamay.

Kapag nagkataon, ikaw naman ang magkakasala. Ano ba ang sinasabi o batas ng Biblia tungkol sa paghihiganti?

Masama ba talagang ang maghiganti? O hilingin sa Diyos na ipaghiganti ka Niya sa mga taong nakagawa sa iyo ng kasamaan?

Hindi naman. Ang paghingi ng katarungan ang esensiyal na layunin ng paghihiganti. Depende ang hinihinging paghihiganti ayon sa bigat ng pagkakasala ng iyong kapwa.

Isa sa mga alintuntunin, kung ang isang tao ay naghahangad ng paghihiganti, ang Diyos ang maghihiganti para sa isa— o para sa iyo.

Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti; ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, “Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.’ (Roma 12:19 RTPVO5)

Itinuturo rin ng kasulatan na ang paghihiganti sa taong gumawa sa iyo ng kasamaan, gagamit ang Diyos ng kasangkapan. Kaya, iba ang gagawa at hindi ikaw. Kung halimbawang ikaw ang gagawa, tiyakin mong may basbas Niya. Na hindi lalabag sa kanyang kalooban at hind labag sa batas. Karaniwang dinadaan sa legal basis ito upang makamit ang hustisyang hinihingi.

Kahit ang Diyos mismo ay naghihiganti sa Kanyang mga kaaway.

Si Yahweh ang Diyos na mapanibughuin at mapaghiganti; si Yahweh ay naghihiganti at napopoot. Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin; kanyang mga kaaway, kanyang pinarurusahan.” (Nahum 1:1-3 BMBB).

May ilan sa pangyayari sa Biblia ang may kaugnayan sa paghihiganti. May batas o palatuntunan din ang Diyos tungkol dito.

Isa sa halimbawa rito ay ang tagubilin ni haring David kay Solomon. Nang malapit nang mamatay ang hari, ibinilin nito sa anak na ipaghiganti siya sa kanyang mga kaaway. Kasama ang tagubiling iyon sa sinabi ni David na magpakatatag at dapat lakasan ni Solomon ang kanyang loob. Gayundin ang pagtupad sa tungkulin sa Diyos at mamuhay sa kalooban nito,sundin ang batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa kasulatan. (I Hari 2:1-3).

Itinagubilin ni David na ipaghiganti siya ni Solomon laban kay Joab na anak ni Zeruias dahil sa pagpatay nito sa dalawang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng Israel. Diin nga ni David, huwag hayaan ni Solomon na mamatay ng payapa si Joab.Gayundin kay Semei dahil pinagmumura nito si David. (I Hari 2:5-9/Saling Bagong Magandang Balita Biblia BMMB).

Isa pang halimbawa ay ang ginawa ni Samson. Nang siya ay nahuli ng mga Filisteo ay dinukot ang kanyag mga mata dahil nawala na ang kanyang lakas. ( Hukom 16:21).

Nang minsang magdiwang ang mga Filisteo at maghandog sa kanilang diyus-diyusang si Dagon, pinaglaruan nila si Samson habang pinatayo sa pagitan ng dalawang haligi.Ano ang ginawa ni Samson? Nanalangin siya sa Diyos na siya ay muling palakasin upang makaganti sa mga Filisteo. Nagtagumpay naman si Samson at napatay niya ang kanyang mgfa kaaway. (Hukom 16: 28-30).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here