ANG ALITAN NINA MARDUK AT NINURTA AT ANG PAGGUNAW SA SODOMA’T GOMORRA

Atin naman pong ilalahad ngayon sa artikulong na ito ang lihim sa pagtupok o ginawang paggunaw sa sinauang lungsod ng Sodoma at Gomorra ayon sa nakasaad sa aklat ni Zecharia Sitchin. Bagamat nakasaad sa Biblia ang naturang kasaysayan ay ating aalamin at ilalahad sa aklat na ‘The Wars of God’s and Men’ ang ibang tala tungkol dito. Dito ay malalaman natin ang ilang tala na hindi nakasaad sa Banal Na Kasulatan na talaga namang interesanteng talakayin at malaman.

Pagkalipas ng mahabang panahon pagkatapos ng bahang gunaw o ng The Great Flood, nagpasyang bumalik ng ilang Annunnaki sa earth. Ito ay sa pagnanais na pangasiwaan uli ang mundo. Sila ay sina Marduk na anak na panganay ni Enki at si Ninurta na anak naman ni Enlil.

Dahil sa paghahangad ng dalawa sa supremacy sa pamumuno sa mundo ay nagkaroon sila ng alitan, kahit na nagkasundo na sa paghahati ng pangangasiwaang lupain. Iginigiit ni Marduk na siya na ang dapat mamuno sa mundo dahil sa tinatawag na Celestial Era. Ito ay binabatay sa tinatawag na Constellation Period o pag-inog na nagaganap tuwing 21,600 taon.

Ang constellation sign ni Ninurta ay Moon, samantalang Ram (tupa) naman ang kay Marduk. Noong mga panahong iyon ay painog na ang Celestial Era ng Ram na tumutukoy nga kay Marduk na siyang karapat-dapat na maging panginoon ng earth. Ngunit, hindi pumayag si Ninurta na matalo ng kanyang pinsan.

Minsa’y nagpadala ng isang mensahero ang Supreme God kay Enlil. Ito ay nangangalang Galzu. Dumating kasi sa puntong nais na ring makialam ni Enlil sa alitan ng kanyang anak at pamangkin, kung kaya ipinadala sa kanya Ng Diyos si Galzu upang paliwanagan. Ayon kay Galzu, dapat na sundin ang propesiya dahil painog na ang panahon ng Tupa.

Nang makarating kay Ninurta ang balita, hindi siya pumayag na basta na lamang isuko ang kanyang ambisyon. Sinabi sa kanila ni Galzu na pupuwede pa namang ma-remedyuhan iyon kung gugustuhin niya. Iyon nga lang, mauuwi sa isang digmaan na maaaring magdulot ng kapahamakan sa sangkatauhan. Pinili ni Ninurta ang kritikal na kondisyon kaysa magpaubaya na lamang.

Isa sa dahilan kung bakit malakas ang loob ni Ninurta na digmain si Marduk ay dahil sa espesyal na armas na tinatawag na ‘Weapon of 7th Terrors and Destruction’. Ang sandatang ito ay isang nuclear weapon na dala-dala noon nina Enki at Enlil buhay nang una silang pumunta sa earth.

Dahil sa alam ni Enki na makakapinsala ang armas sa tao ay tinago niya ito nang lingid sa kaalaman ni Enlil. Subalit, nalaman din ito ng huli nang ituro ng anak ni Enki na si Nergal ang armas na nakatago sa pusod ng Ilog Eufrates. Ngayon ay napasa kay Ninurta ito at handang gamitin kapag didigmain na sila ni Marduk.

Si Nergal ay kapatid ni Marduk na kumapi kay Ninurta dahil sa pangako ng huli na bibigyan ito ng isang kaharian o imperyo sa lupa. Si Ninurta ay nakahimpil sa Mesopotamia, samantalang si Marduk ay sa Egipto. Nang mapikon na si Marduk sa pagmamatigas ng pinsan ay nagpasya siyang sugurin ang Mesopotamia at ang mga lupain sa ilalim ng pamumuno ni Ninurta.

Nang makita sa satellite ni Ninurta na paparating na si Marduk at ang mga alipores nito ay humudyat siya upang pakawalan ang naturang armas. Samantala, kaalinsabay ng pangyayaring iyon ay ang tungkol sa lagay ng Sodoma at ng pamangkin ni Abrahan na si Lot. Dahil mabuting tao si Lot, pinuntahan siya ng dalawang anghel ni Yahweh ang kanyang sambahayan upang pagayakin na umalis sa makasalanang bayan.

Kaya, nang makaalis na ang sambahayan ni Lot sa naturang siyudad ay saka naman bumagsak ang armas na pinakawalan ni Ninurta para puntiryahin si Marduk. Dahil sa hindi nalalamang isa pala iyong nuclear weapon, natupok ang buong bayan ng Sodoma at Gomorra na pinagpaging itim ang kulay ng lupa nang ito ay bumagsak. Sa gayun nga nagunaw ang naturang siyudad na kapag tiningnan sa Google earth ang pook ay kulay itim nga ang lupa ng natupok na lunsod.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here