Ang Alaga Mo At Ang Iyong Personalidad

Kilala mo na ba ang iyong sarili? Kung minsan ay naguguluhan ka sa iyong personalidad, ito ay masasalamin mo sa pamamagitan ng iyong napiling alaga o paboritong hayop.

ASO- Kung aso ang pinili mo na makasama sa bahay para maging bantay, kaibigan at kapamilya, ipinapakita nito na ang iyong personalidad ay may malawak na pang-unawa sa mga bagay na may malalim na kahulugan. Likas sa’yo ang pagiging malapit sa mga tao.

PUSA- May pagka-misteryoso naman ang iyong personalidad kung pusa ang iyong inaalagaan. May taglay ka ring katamaran subalit kapag ikaw ay gumawa na o kumilos na sinisiguro mong ito ay pulido at malapit na sa pagka-perpekto.

IBON- Kung ibon naman ang napili mong alaga, ibig sabihin ay meron kang mataas na ambisyon. Gagawin mo ang lahat para sa isang promosyon at hindi ka papayag na aapak-apakan ka lang ng kahit na sino, mababa man o mataas ang posisyon kaysa sa’yo.

RABBIT- Kung kuneho naman ang pet mo, ikaw ay isang pasensyosong tao. Mahaba ang pisi mo lalo na sa mahihirap na sitwasyon. Hangga’t maaari ay gusto mong maging positibo sa lahat ng oras.

ISDA- Kung isda naman ang iyong apple of the eye, ikaw ay isang tao na may likas na katapangan. Hindi ka takot humarap sa mga paghamon at mahilig kang sumubok ng mga bagay kahit pa alam mo na maaari ka nitong ilagay sa kapahamakan.

KALABAW- Obviously ay masipag kang tao kung kalabaw ang alaga mo. Pero bukod sa pagiging masipag taglay mo rin ang katatagan na maihahalintulad sa isang bakal o bato. Hindi ka basta-basta matitinag ng kahit na anong pagsubok na dumating sa iyong buhay.

MANOK- Kung ang alaga mo naman ay manok, ang personalidad mo ay may karuwagan pero handang lumaban kapag naapi na. Alam mo kung kailan ka dapat kumilos. Kahit ikaw ay puno ng takot basta para sa mahal mo sa buhay ikaw ay maninindigan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here