ANG 7 RAYS FALLEN ANGEL’S AGENDA (2)

Ravenson Biason

Isa sa pinakatampok na lihim na ating ihahayag sa pitak na ito ay ang 7 Rays Agenda na itinago sa atin sa loob ng mahigit 80 taon.

Ano nga ba ang napapaloob sa agendang ito? Ayon kay David Icke, ang naturang agenda ay inighalintulad sa 7 sinag na nakasaad sa aklat ni propeta Zacarias. Subalit, ang ibang bersiyon ng 7 sinag na ito ay manipulado ng mga anti-Christ.

Ngayon, atin pong ipagpapatuloy ang 2 pa sa 7 sinag kung saan ang 5 sa mga ito ay atin nang naitalakay sa nakaraan nating labas. Batay sa masusing pag-aaral ni David Icke at ni Dr. Chuck Missler, ang mga pangyayari sa ika-6 at 7 sinag ay naganap sa ika-21 siglo.

Ikaanim na Sinag:Dalawang moog ay umusok, nang ang dambuhalang bakal na ibon ay sumalpok at nasunog. Kaabahan, kaabahan nga.”

Maliwanag na ang katuparan nito ay ang naganap na 9/11 Terrorist Attack noong ika- 11 ng Setyembre 2001. Sinasabing si Osama Bin Laden daw ang may pakana ng naturang trahedya. Pero ang totoo, mismong manipulado rin ng mga alagad ng 3 demonyo ang naganap. Mismong ang mga taong makapangyarihan din sa US ang may pakana nito ayon kay David Icke.

Ikapitong Sinag: “Ang makapal na tubig ay tumakip sa lupa. Ang balat ng lupa ay nayanig. Nasunog ang kabundukan at kagubatan. Ang hangin ay may hatid na kaabahan.”

Sumasaklaw ang naturang sinag sa mga natural calamities na nangyari sa kaagahan ng ika-21 siglo. Nariyang sinalanta ng matinding hurricane ang New Orleans ng typhoon Katrina. Lindol sa iba’t-ibang dako at nariyang nasusunog ang kagubaan dahil wild fire na sanhi ng matindig init. Nagkaroon ng tsunami sa Thailand na kumitil ng libo-libong katao. Binaha ng todo ang Pakistan, at ang senaryo ng ilan pang pagbaha ay nagaganap pa sa ngayon.

Pero, sa ika- 7 sinag ay may sinasabi pang Apocalypse Havoc na tinuran sina Icke, Missler, Prof. John Major Jenkins, at Jordan Maxwell. Ano ang ibig sabihin nito? Sa ika- 7 sinag, ay may outline pa na 7 pasahe. Ang pitong pasahe o passage na ito ay sinagot na ni Icke at sinuhayan ni Jenkins.

Ang sinasabing ‘7 Passage Decode’ ay isang rebelasyong gugulantang sa daigdig na ayon kay Jenkins ay magaganap sa ika-21 siglo. Naniniwala rin siya na ang mundo ay hindi na magtatagal pa o aabot pa sa ika-22 siglo. Ngayon, anu-ano po ang mga prediksiyon o maaaring maganap sa kabuuan ng ika-21 siglo? Ito ay napalooban ng matinding kalamidad, taggutom, hidwaan ng mga bansa, salot at ng mga taong lilikha ng ingay sa buong siglo.Iyan po ang ating ipaglilingkod sa inyo sa susunod.

Ang 7 Pasahe ay pinag-aralan nina David Icke, John Major Jenkins at Jordan Maxwell na pawang mga prediksiyon ng Bulgarian prophet na si Baba Vanga na pumanaw na.

Ang mga naturang hula ay batay rin sa reperensiya ni Vanga tungkol sa aklat ng propetang sina Isaias, Daniel, Jeremias, Joel, at ng aklat ng Apocalipsis na isinulat ng  apostol na si Juan.

Unang Pasahe: “Ang karingalan niya ay kikinang pa. Ngunit, ang liwanag ay aagawin at magdidilim. Siya ay bababa sa kanyang luklukan. Sumisigaw ang kaluluwa ng isang babae, katarungan ay sigaw. Aagawin ang buhay ng prinsipe upang huwag nang maialay pa ang susunod sa prinsesa.”

Ang tinutukoy dito ay ang British Royal Family partikular sina Queen Elizabeth II at Prince Charles. Darating ang araw na aagawin ang kapangyarihan sa kanila. Ang tinutukoy na sumisigaw na kaluluwa ng isang babae ay walang iba kundi si Princess Diana. Bilang katuparan ng hinihinging sumpa ng katarungan, mapapahamak si Prince Charles.

Sinasabing ang magiging asawa ni Prince William na si Kate Middleton ay matutulad din sa sinapit ni Princess Diana. Sinasabing ang naturang pagkamatay sa aksidente ng prinsesa noon ay dahil sa “Reptilian Brotherhood Agenda (Iluminati)” na kung saan ay mas basbas mismo ng ama ni Dodi Al Fayed na ialay ang buhay ng kanyang anak. Gayun din sina Prince Charles at Queen Elizabeth II. Sa gayun, manatili sa kanilang kapangyarihan ang Royal Family.

Ngunit, para hindi matulad si Kate sa sinapit ni Princess Diana ay kinakailangang sirain ang Illuminati Agenda. Ayon kay Icke, kapag nalaman ng tao sa mundo ang lihim ng mga ito ay magiging masaklap ang kamatayan ng reyna na lalapain umano ng aso gaya ng nangyari sa reynang si Jezebel ng Israel na sa hula ni propeta Elias ay kinain ng mga aso ang bangkay nito.

May siklong sinusundan sa pag-aalay ang Reptilian Brotherhood tuwing ika- 20 taon batay sa sinusunod nilang kalendaryo. Samakatuwid, hindi pa man naikakasal si Kate ay nasa panganib na aniya na ang buhay niya. Para masira ang siklong ito, sisingilin ng tadhana ang isa sa British Royal Family.

Ayon kay Icke, Isa kina Prince Charles at Queen Elizabeth II ang mamamatay sa pagitan ng taong 2020 at 2024. Kapag nangyari ito, ang bansang China na ang magiging Kapangyarihang Pandaigdig o World Superpower.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here