ANG 6 NA PSYCHOLOGICAL TRICKS PARA KAGILIWAN AT GUSTUHIN KA NG MGA TAO SA IYONG PALIGID

337

Ang pagiging magiliw at palakaibigan nang may pagtitiwala sa kapuwa ay isang susi mabuting pakikipag-ugnayan. Ngunit, sadyang may mga tao na tila hindi magigiliw sa iyo sa unang dating. Dito papasok ang anim na psychological tricks na aking ituturo upang magustuhan ka ng mga tao sa iyong paligid, anuman ang attitude niya.

1.   Mirroring. Sa paraang ito, susubukan mong gayahin ang ilang kilos ng isang tao tulad ng kaniyang facial expression, paraan ng pananalita o pagkumpas ng kamay. Sa ganitong paraan, nagiging isa kayo ng nasabing tao. Makaka-identify siya sa iyo, dahilan upang magkasundo kayo.

2.   Humingi ng pabor. Tinatawag ring The Benjamin Franklin Effect,  sa sandaling humingi ka ng pabor sa isang tao, awtomatikong ituturing ka niyang kaibigan. Subukan mong humiling ng kahit na anong maliit na pabor sa isang tao na alam mong hindi niya matatanggihan. Sa ganitong paraan, magiging komportable siya sa iyo na siyang daan upang magkasundo kayo.

3.   Tawagin siya sa kaniyang pangalan. Ugaliin mong gamitin ang pangalan ng isang tao kapag siya ay iyong kinakausap. Ayon sa Psychology, gusto ng tao na naririnig ang kaniyang pangalan sapagkat nararamdam siya ng pagpapahalaga. Magiging komportable din ang taong iyon sa iyo.

4.   Papurihan siya. Lagi mong papansinin ang magagandang katangian ng isang tao. Tiyak na mahuhulog ang loob niya sa iyo.

5.   Aminin ang iyong mga kahinaan. Sa ganitong paraan, magiging open ka sa taong iyon. Huwag kang mahiyang magsabi ng mga bagay na hindi mo kayang gawin o mga bagay na kinatatakutan mo. Sa ganitong paraan ay magkakaroon siya ng simpatiya sa iyo.

6.   I-highlight ang iyong pagpapatulad. Tulad rin ito ng mirroring, ngunit sa ibang antas. Lagi mong ipapakita sa iyong kapuwa na hindi kayo magkaiba. Dito ay mabubuo ang bonding ninyong dalawa sapagkat marami kayong bagay na mapag-uusapan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here