Ang 6 na klase ng kaluluwa

53

       Ayon sa konsepto ng modern philosophy, bawat isa ay may papel na gagampanan sa mundong ito. Anumang uri ng buhay mayroon tayo ay nakatadhana nang maganap, alinsunod sa akashic record, na aking natalakay na sa Kapangyarihan. Upang maunawaan kung ano ang akashic record, i-click lamang link.

     Ayon sa ilang leading theories patungkol sa destiny and life purposes, tayo ay ipinanganak na may nakatakdang role. Ang role na ginagampanan natin sa ating future lifetime ay nahubog alinsunod sa ating karmic debt, o mga bagay na ginawa natin at natutuhan sa ating mga nakaraang buhay o past life. Upang maunawaan kung ano ang karmic debt at past life na aking sinasabi, i-click lamang link na ito.

  Iba naman ang pananaw tungkol rito ng mga psychologists at behaviorists dahil naniniwala sila na anuman ang nangyayari sa ating buhay ay nakabase sa ating mga karakter at pag-uugali.

        Ngayon ay iisa-isahin ko ang anim na klase ng kaluluwa ng mga taong nabubuhay sa mundong ito. Saan ka nabibilang? Sino ka sa kanila?

1.   ANG TAGAPAGLINGKOD (The Server): Ang mga taong ito ay likas na nalilinya sa public service, tulad ng mga guro, doktor, caregivers, sundalo, at iba pang propesyon na may kinalaman sa pagseserbisyo. Ang mga servers ay mabilis maka-adapt sa maraming social groups. Ngunit, ang mga servers ay prone sa mga manloloko at mapagsamantala, dahil sa likas nilang ugali na maging mapagbigay. Ayon sa survey, 30 percent ng populasyon sa mundo ay nabibilang sa grupo ng mga tagapaglingkod.

2.   ARTISAN:  Sila ay mga creative individuals. Active ang  left lobe ng kanilang utak, dahilan upang sila ay maging eccentric at magkaroon ng kakaibang pananaw sa mundong ito. Ang mga Artisans ay expressive, creative, original, at productive. Ang mga Artisan rin ang itinuturong responsable sa mga great technological at artistic discoveries; at creators sa kasaysayan ng human race. Ang mga Artisans ay mga crafty at itinuturing na mga matatalinong uri ng nilalang na may good sense of aesthetic. Sila ang bumubuo sa 22 percent ng world’s population bilang mga artists, engineers, mechanics, scientist, architects, painters, writers, at iba pang may kinalaman sa art ang field.

3.   ANG MANDIRIGMA (The Warrior): Sila ay part ng human population na patuloy na sumasagupa sa mga pagsubok at hamon para makamit nila ang kanilang mga pangarap at adhikain sa buhay. Ang mga warriors ay very competitive at active type. Sila ay hardy at resistant; nakakayanan nila ang mga mabibigay na gawain ng buong gilas. Dalawa ang klase ng warriors—ang mga physical warriors at intellectual warriors. Ang mga physical warriors ay likas na makikisig at matitipuno upang makayanan nila ang mga mabibigat na gawaing nakaatang sa kanila. Ang mga intellectual warriors naman ay mga matatalino. Sila ay kabalintunaan ng mga physical warriors dahil sila ay mga tipong nerds o iyong binabatukbatukan o binu-bully, ngunit hindi mapapantayan ang kanilang talino at tatag ng kalooban para kayanin nila ang mga panlalait sa kanila ng mga tao sa paligid. Halos 17 porsiyento ng populasyon sa mundo ay warriors.

4.   ANG DALUBHASA (The Scholar):     Ang mga scholar at may curios at inquisitive type of personality. Hilig ng mga scholars na maglaan ng oras sa nature, magbasa, at magsaliksik ng mga bagong kaalaman.  Sila ay mga easy-goers, methodical at adventurous. Para sa mga scholars, ang kaalaman ay hindi lamang limitado sa apat na sulok ng paaralan bagkus, ang pagkakatuto ay bahagi na ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang mga scholar ay binubuo ng mga pari, scientists, philosophers. Sila ang bumubuo ng 13 bahagdan ng buong populasyon ng daigdig.

5.   COMEDIAN:     Sila ay source of positivity ng mundo dahil sa taglay nilang mga kakaibang kaalaman . Sila ay likas na masasayahin. Ayaw nila ng komplikasyon. Para sa kanila, dapat ay masaya lamang. Hindi rin matatawaran ang kanilang galing sa paga-adlib at pagbibitaw ng joke. Ngunit, ang mga comedian ay may dalawang mukha. Ang isang mukhang nakangiti ang inihaharap nila sa mundo. Ang isang mukhang lumuluha ay sila lamang ang nakakaalam. Ayaw nila ng negativeness, kaya mas gusto nilang sarilinin ang anumang problemang mayroon sila. Sila ay mga comedian, entertainers, at magicians. 10 % ng populasyon ng mundo ay mga comedians.

6.    ANG HARI (The King):     Ipinagpapalagay na ang mga nabibilang sa grupong ito ay may rarest personality types. Sila ay mga natural born leaders, extremely charismatic, intelligent, brave at strong-willed. Ginagamit nila ang kanilang strong personality upang makamit ang lahat ng kanilang hangarin. Sila ay likas na mga ambisyoso at puno ng tiwala sa sarili. Mahusay sila sa problem-solving at may malakas na intuition. Kaya nilang impluwensiyahan ang buhay ng mga tao sa kanilang paligid. Isang porsiyento lamang sa populasyon ng mundo ang nabibilang sa uring ito. Kadalasan, sila ay nagiging mga politicians, military officers, generals, at CEOs.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here