ANG 6 BASIC EMOTION AT DAHILAN KUNG BAKIT NATIN ITO NARARAMDAMAN

1159

Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng ating emosyon. Nakabatay rito ang  ating magiging pag-uugali sa isang partikular na sitwasyon at nakatautulong upang tayo ay maka-response ng tama. Ang surprise (pagkagulat), disgust (pandidiri), fear (takot), happiness (kaligayahan), sadness (kalungkutan) at anger (galit) ay ang basic emotion ng isang tao. 

         Bahagi ng natural development ng bawat tao (maging ng mga hayop) ang emosyon. Ang six basic emotion ay universal o magkakatulad sa bawat tao at hayop, anupaman ang uri ng kaniyang immediate environment. Walang lengguahe ang emosyon at naipapakita sa pamamagitan ng body language. Ito ay nakabatay rin sa characteristic emotional state o tinatawag na “feeling” ng isang tao.

  1. Surprise (Pagkagulat)—Ito ay reaksiyon sa isang hindi inaasahan, hindi maipaliwanag o “kagulat-gulat na bagay”. Ang pagkabigla o pagkagulat ay nagsisilbi nating stimuli (response) sa isang bagay na wala tayong kaalam-alam.
  • Disgust (pandidiri)—Ito ay may kasamang sensation of repulsion o pag-iwas sa posibilidad (real o imaginary) ng isang hindi kaaya-ayang bagay na maaaring magdulot ng nakakabaliktad-sikmurang resulta. Ang pandidiri ay adaptive function ng isang tao upang iwasan ang isang bagay na sa tingin niya ay toxic o marumi.
  • Fear (Takot)—Ito ay isang negatibo o adverse emotional state. Ang takot ay nakaugnay sa survival instinct ng bawat living thing (tao, hayop at halaman). Tayo ay nakararamdaman ng takot sa know or unknown object/person/event na iniisip nating may hatid na kapahamakan. Ang takot ay stimuli natin upang iligtas ang sarili sa posibleng sakuna.
  • Happiness (Kaligayahan)—Sa lahat ng uri ng emosyon, ito ang pinaka-positibo sa lahat. Ito ay direktang nakaugnay sa pleasure and joy. Ito ang ating stimuli sa ilang goal na nakapaghahatid ng contentment feeling.   Nagreresulta ang happiness upang tayo ay muling gumawa ng mga magagandang bagay na magbibigay sa atin ng kaligayahan.
  • Sadness (Kalungkutan)—Ito naman ang itinuturing na pinaka-negatibong uri ng emosyon. Ang kalungkutan ay siyang response sa kabiguan at iba pang hindi magandang pangyayari sa paligid. Ang kalungkutan ay dahilan upang mag-lie low muna tayo at makapag-isip sa mga bagay na dapat gawain.
  • Anger (Galit)—Ito ang pinaka-agresibo sa lahat ng uri ng emosyon. Ang galit ay stimuli natin sa isang kaganapan na hindi natin kontrolado. Tulad ng takot at pandidiri, ang galit ay nagsisilbi ring survival instinct ng isang tao. Nakatutulong ang galit upang mailabas natin ang matinding emosyon sa ating kalooban at maipagtanggol ang ating sarili sa mananalakay o predator.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here