Ang 12 Dream Symbols

929

Ang panaginip ay puno ng mga simbolo at pahiwatig. Ang mga bagay o objects  sa iyong panaginip ay may mga katumbas na kahulugan na may kinalaman sa iyong waking life kaya kailangan mong basahin itong Kapangyarihan 2 para mas mabigyan ka pa ng impormasyon..

Ayon sa Physchotherapist na si Jeffrey Sumber, ang kahulugan ng mga panaginip ay kadalasang nakaugnay sa mga bagay na kinakailangan mong maunawaan sa iyong sarili at sa mundong iyong ginagalawan.

Narito ang 12 karaniwang bagay na nakikita sa panaginip na hindi dapat balewalain sapagkat ito ay may malaking impact sa iyong buhay.

1.    Kahon  o Boxes. Sinasabi na isang aspeto ng iyong pagkatao ang iyong sinu-supress. Pakiwari mo rin ay may isang tao na kinakalaban ka ng talikuran. Kung tiningnan mo ang kahon at wala itong laman, nangangahulugan ito ng disappointment sa ilang pangyayari sa iyong buhay.

2.    Pusa. Pinapaalalahan kang i-consider ang iyong feminine side sa paggawa ng isang desisyon upang ito ay maging makabuluhan at makatarungan hindi  lamang sa iyong sarili kundi maging sa iyong kapwa. Nangangahulugan din ito na panahon na upang pahalagahan mo ang relasyon mo sa mga babae sa iyong buhay tulad ng iyong lola, nanay, tita, ate, mga kaibigang babae, lalo na sa iyong girlfriend o asawa. Ang pusa sa panaginip ay nangangahulugan rin ng spiritual awakening.

3.    Nahuhulog. Marami sa atin ang nananaginip na nahuhulog mula sa isang mataas na lugar. Nangangahulugan ito na natatakot kang mabigo sa isang bagay na pinapangarap mo. Maaari ring inaaani mo na ang mg bunga ng iyong mga maling hakbangin at desisyong ginawa sa iyong waking life. Nangangahulugan din ito na ikaw ay dumaranas ng anxiety at depression. Pinapaalalahan kang mag-meditate upang luminaw ang iyong isipan.

4.    Ngipin. Kalimitang nananaginip tayo  na nabubunot anga ting ngipin. Ang ngipin ay nangangahulugan ng pagtanda at nagbabadyang kamatayan. Ikaw ay may takot sa kamatayan. Kapag nanaginip ka nito, pinapaalalahanan ka ng iyong subconscious mind na mag-break muna sa hectic at usual routine mo upang sumubok ng mga bagong bagay na makapagpapasaya sa iyo. Sa simpleng pakahulugan, ang ngipin ay nagsasabi rin na conscious ka lang  sa physical appearance ng iyong ngipin.

5.    Langgam. Nangangahulugan na nagiging iritable ka sa iyong waking life. Pinapaalalahan ka na i-solve ang kinasasangkutang isyu bago pa ito lumaki. Tulad ng mga langgam na nagtatrabaho ng sama-sama, pinapaalalahanan kang iresolba ang isyu sa tulong ng isang kaibigan o taong mapagkakatiwalaan. Ang langgam sa panaginip ay nagsasabi rin na i- appreciate mo ang iyong pamilya at mga kaibigan.

6.    Buhok. Ito ay nakaugnay sa iyong physical relationship na kinakailangan mong i-improve at pagyamanin pa. Ang buhok ay simbolo rin ng pagnanais na matanggap ng lipunan. Kung nanaginip ka na mahaba ang iyong buhok, sinasabi nito na gusto mong makalaya sa nakababagot mong routine.

7.    Tubig. Sinasabi nito na handa kang mag-take risk para sa iyong ambisyon. Pinapaalalahanan kang kumilos na upang matupad na ang iyong mga hangarin sa buhay.

8.    Lumilipad. Nangangahulugan ito na handa ka nang gumawa ng mas mapangahas at malalaking hakbangin para sa ikauunlad ng iyong buhay. Maaari din na na nakararamdam ka ng pressure sa iyong partner o sa tabaho at gusto mong makawala.

9.    Kalsada. Sinasabi  na kailangan mong gawing simple  ang iyong buhay. Kung naniniwala ka sa kapalaran, ang kalsada sa panaginip ay simbolo ng mga oportunidad na paparating sa iyong buhay.

  1. Putik. Sa waking life, pakiramdam mo  ay nakakulong ka na sa usual at boring routine mo. Pinapaalalahan ka na sumubok  ng mga bagong experience upang makawala ka sa iyong hawla. Ang putik ay simbolo ng rebirth at growth. Sinasabi na kung magagawa mong magbago ay magiging maganda ang kahihinatnan nito.

11.   Color Green. Ang mga kulay berdeng bagay sa panaginip ay repleksiyon ng masaya at fulfilled mong buhay. Sinasabi na komportable ka sa mga tao sa iyong paligid, at ganoon din naman sila sa iyo.

12.   Naked in Public. Natatakot kang mahusgahan ng iyong kapwa. Marami kang pretensions sa iyong waking life dahilan para lalo kang i-judge ng mga tao. Pinapaalalahan kang mag-relax at maging totoo sa sarili upang higit kang matanggap ng mga tao sa iyong paligid.