Amazonite – ang bato ng Pag-asa

241
Amazonite Gem Info Large Gemselect

Pag-usapan naman natin ngayon ang bato ng “Pag-asa”.

Ang Amazonite ay kulay blue-green …at pale green na bato, at kilala rin itong bato ng pag-asa. Ang Amazonite ay malakas na bato para sa komunikasyon, tumutulong na balansehin ang emosyon at nagbibigay ng physical stamina. Ang kristal na ito ay napakahusay na magpagaan at magpakalma ng pakiramdam.

Ginagamit din ang Amazonite para alisin ang negatibong enerhiya, malakas itong tumulong sa pagtanggal ng pagkabahala, gayundin, ito ay mainam na magbigay ng lakas.

May mga pagkakataon na kailangan nating magsalita ng mga maselang usapin na nakaaapekto sa ating emeosyon kaya nahihirapan tayong magsalita nang totoo hinggil dito. Ang Amazonite ay tutulong sa iyo upang magawang makipag-komunikasyon nang totoo sa sarili at hahayaan nitong ang damdamin at isipin ay maipamalas nang mahusay.

Ang Amazonite ay tumutulong na suportahan ang kidneys, liver at kung minsan ay ginagamit na proteksyon laban sa electromagnetic stress, sa pamamagitan ng paglalagay sa harap ng computer monitor, o microwaves.

Ang Amazonite ay ginagamit para sa mga benepisyong ito:

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

– Ang batong ito ay kumakatawan sa kaginhawahan

– Maganda itong ilagay sa pintuan upang magdala ng bagong negosyo

– Maganda sa komunikasyon

– Mainam para sa kumpiyansa at pamumuno

– Ginagamit sa paghahayag ng sarili

– Nagdaragdag ng respeto sa sarili

– Nagbabawas sa mga ugaling nakasisira ng sarili

– Ginagamit para sa imahinasyon sa sining at pagpapagaling

– Tumutulong sa relasyon sa pagpapabuti ng komunikasyon na may kaugnayan sa pag-ibig

 
  
Ang Amazonite ay nagpapakalma at gayundin ay iniaangat nito ang ating espiritu, at maaaring gamitin para pagalingin ang depresyon. Ang paghawak sa batong ito habang ginagawa ang iyong paninindigan ay makatutulong sa kanilang manipestasyon…dahil nagbibigay ito ng ekstrang enerhiya sa kapangyarihan ng positibong paninindigan.

Maaari itong gamitin sa katawan upang mapatubi ang swerte o kaya naman ay hawakan ito sa kamay para sa pagpapagaling. Ang mga kristal ay dapat agad linisin kapag nagkaroon ka nito at sa bawat paggamit ng bato sa pagpapagaling, sa sarili man o sa ibang tao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here