ALIN SA MGA ITO ANG IYONG PSYCHIC POWER NA TINATAGLAY

474

Sa mundo ng paranormal, ang psychic power ay yaong mga abilidad na lagpas sa karaniwang kakayahan ng isang tao.

        May dalawang uri ng psychic poweractive at passive psychic power.

        Hindi man lahat ay biniyayaan ng active psychic power, ngunit lahat tayo ay nagtataglay ng passive psychic power. Ang passive psychic power ay yaong mga kakayahan na lagpas sa normal na nagagawa ng ating five observable physical senses. Kung minsan, nagiging matalas ang ating five senses, lalo na sa mga panahon na hindi ka aware. Ito ang nagbibigay babala sa atin sa kapahamakan na maaari nating sapitin. Ito rin ay tinatawag na gut feeling o malakas na kutob.

        Narito ang anim na pinakakaraniwang psychic power na taglay ng bawat isa sa atin.

1.    Clairvoyance: Bagama’t ito ang pinakakaraniwang psychic abilities, ito naman ang pinaka-espesyal. Ito ang kakayahang makakita o makaramdam ng mga bagay na magaganap pa lamang. Karaniwang dramatic at exaggerated ang pagsalalarawan sa clairvoyance sa mga pelikula. Sa tunay na buhay, ang clairvoyance ay isang karaniwang phenomenon kung saan nararamdaman natin ang mga posibleng maganap. Sa madali’t salita, ito ang tinatawag na kutob. Ngunit ang mga tinatawag na active clairvoyant ay may kakayahang makita nang aktuwal ang isang pangyayari bago pa man ito maganap. Ito ay tinatawag na premonition. Ang kakayahan namang makita ang bagay na naganap na ay tinatawag na retrocognition.

2.   Clairaudience:  Ito ang kakayahang marinig ang isang pangyayari bago pa man maganap. Ang iba ay nagagawang makarinig ng mga panaghoy mula sa dako pa roon.

3.   Clairsentience:        Kakayahang maramdaman ang damdamin, emosyon, o mood ng isang tao. Ang mga taong may ganitong kakayahan ay masyadong sensitibo. Ang iba ay nasasaganap pa ang lungkot at sayang nararamdam ng isang tao. Sila ang mga tinatawag na empath.

4.   Claircognizance:    Ito ang pagkakaroon ng malakas na perception na nagagamit sa mahusay na decision making. Sa unang dinig ay tila hindi ito maikakategoryang “paranormal” bagkus ay isa lamang “strong analytical thinking”. Ngunit sa mas malalim na perspektibo at pagtanaw, ang claircognizance ay kahalintulad rin ng clairvoyance sa ibang kalagayan. Ang mga taong nagtataglay nito ay mahusay magdesisyon dahil sa unang tingin pa lamang nila sa sitwasyon ay nakikita na nila kung ano ang itatakbo nito at ang magiging kinahinatnan. Nababasa na nila ang itatakbo ng pangyayari na para bang bukas na libro. Napi-predict na nila ang outcome ng mga pangyayari.

5.   Clairgustance: Ito ang kakayahang makalasa ng isang pagkain bago pa man aktuwal na makain ito. Ang iba ay nagagawa pang isa-isahin ang rekado o sangkap ng isang pagkain dahil nadi-distinguish nila nang malinaw ang mga ito.

6.   Clairalience: Ito ang kakayahang makaamoy ng mga bagay sa paligid. Karanawing naamoy ng isang taong mayroon nito ang mga yumaong mahal sa buhay, o kahit na ang mga kakaibang nilalang sa ibang dimensiyon. Kung minsan, nagagawa ring maamoy ang mga pangyayari o kaganapan sa nakaraan na siyang magti-triger sa memory.

Lahat tayo ay may psychic ability. Nagkakaiba-iba nga lang ito ng lakas o level. Ikaw, alin sa mga nabanggit ko ang sa tingin mo ay mayroon ka?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here