ALAMIN ANG IYONG MAGICAL POWER ANIMAL

3394

Ang mga hayop ay maituturing na spiritual beings.  

        Ang Power Animals ay mga spirit animals na siyang nangangalaga, nagtuturo, at gumagabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. May kakayahan ang mga power animals na paigtingin ang ating magical safety and ability.

Ano ang Power Animals? 

        Ibig mo bang magkaroon ng higher vision tulad ng isang giraffe? Gusto mo bang maging confident at makapangyarihan tulad ng isang tiger? O baka nais mong maging tulad ng isang rabbit na may kakayahang kumuha ng mga suwerte? 

        Posible ito, sa tulong ng iyong Power Animal. 

        Karamihan ng kultura sa mundo ay may konsepto ng tinatawag na Power Animals, bagama’t popular ito sa Shamanism. 

        Palalakasin ng Power Animal ang iyong magic safety and ability. Ipinapayo na hanapin mo ang iyong Power Animal. 

        Bago ang lahat ay nais ko lang linawin ang ilang maling konotasyon pagdating sa pagpili ng Power Animal. Ang iyong alaga o pet at iyong paboritong stuffed toy ay hindi matatawag na Power Animal. Kung ikaw ay isang passionate dog o cat lover, hindi ito awtomatikong nangangahulugan na aso o pusa na ang iyong Power Animal.  

        Sa katunayan, ang Power Animal ay yaong mga hayop na hindi mo sukat akalain, o yaong mga hindi mo gusto. Nangyayari ito sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kaibuturan. Ito ay mula sa unconscious place o tinatawag na energy mind at hindi sa ating gising na kamalayan o conscious likes and dislikes.  

        Isa pang mahalagang impormasyon, ang kapangyarihang espirituwal ng lahat ng Power Animal ay magkakapantay. Nangangahulugan na ang bubuyog at palaka ay may magkatulad na lakas ng kapangyarihan tulad ng balyena o elepante. Hindi man sila magkatulad sa kayarian, ngunit ang taglay nilang lakas at kapangyarihan ay magkatulad.  Ibig sabihin, wala sa laki o liit ng hayop ang lakas ng kanilang kapangyarihan. 

Paano Pipiliin ang Power Animal? 

        Tulad ng aking nabanggit, hindi mo kailangang pumili ng Power Animal sapagkat sila mismo ang pipili sa iyo.  

        Maraming paraan upang maikonekta mo ang iyong sarili sa Power Animals. Ikaw ay maaaring magkaroon ng higit sa isang Power Animal at sila ay nagbabago-bago sa buong buhay mo. 

        Ngayon ay ituturo ko ang magical power animal meditation upang maikonekta mo ang iyong sarili sa tamang Power Animal na aangkop sa iyo. 

        Una ay humanap ka ng tahimik na lugar na walang gagambala sa iyo. 

        Ipikit mo ang iyong mga mata at saka ka huminga ng malalim. Sa sandaling relax ka na, imagining mo ang isang kagubatan o forest.  

        I-visualize mo sa iyong utak na ikaw ay naglalakad sa gitna ng kagubatan. Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Huminga ng malalim. 

        Sa iyong paglalakad ay makasusumpong ka ng isang kaparangan. Sa gitna ng kaparangan ay may isang lawa kang makikita. Lahat ay kalmado at payapa. Nakatayo ka sa harap ng lawa.  

        Sa pagkakataong ito ay may mararamdaman kang hayop na papalapit sa iyo. Ito ay maaaring mammal, fish, reptile, bird, o insect. Posibleng ito ay malaki, o kaya ay maliit. Lumingon ka at tingnan ang hayop na na sa iyo likod. Anong hayop ang iyong nakita? 

        Paalala lamang na huwag kokontrolin ang imahinasyon. Iwasan ang maging logical o skeptic. Hayaan lamang ang imahinasyon na dumaloy at dalhin ka kung saan. Huwag didiktahan ang iyong subsconcious sa klase ng hayop na gusto mong Makita. 

        Ang hayop na iyong makikita ay ang iyong Power Animal. 

        Ngayong alam mo na kung sino ang iyong Power Animal, maaari mo na siyang gamitin bilang talisman at amulet. Magdisplay lamang ng imahen ng hayop na ito. Gawing message alert tone o ring tone ng iyong cell phone ang tunog na nililikha ng iyong Power Animal. 

Mga Kapangyarihang Katumbas ng Power Animals 

        Narito ang magical powers na katumbas ng iyong Power Animal. Bukod sa kapangyarihang taglay nito, ang hayop na ito ay may direktang kaugnayan sa iyong personalidad. 

BEAR: Strength, stamina, introspection, vision. 

BEAVER: Building, family, community, security  

BEE: Harmony, community, celebration of life 

BUTTERFLY: Transformation, change, growth 

CAT: The unity of the physical and the spiritual world, magic 

DEER: Love, gentleness, sensitivity 

DOG: loyalty, unconditional love 

DOLPHIN: Freedom, peaceful communication, harmony 

EAGLE: Spirit, freedom, honor, higher perspective 

ELEPHANT: Commitment, family, nurturing, patience 

FROG: Healing, cleansing 

GIRAFFE: Grounded higher vision 

HORSE: Grounded power, freedom, journey 

HUMMINGBIRD: Joy, lightness, beauty, and magic  

LION: Courage, leadership, strength that come from the heart  

MOUSE: Teaches to pay attention to the small things  

OWL: Wisdom, at home in the spiritual worlds 

RABBIT: Abundance, health, home 

SALAMANDER: Transformation, feeling grounded in the present moment 

SNAKE: Transmutation, rebirth, healing 

TURTLE: Grounding, protective earth energy 

WOLF: Teacher, protector, social skills

        Kung kayo ay may katanungan o opinyon sa ating topic, i-comment lamang ito. Ito ay aking tutugunan sa abot ng aking makakaya.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto