Abo Mula Sa Bulkan, Mabisang Panggayuma

Hindi ito pangkaraniwang sangkap sa isang gayuma. Bihira itong gamitin dahil bihira rin itong makuha. Kaya kung ikaw ay isang manggagayuma o meron kang nalalaman tungkol dito, ang pagsabog ng bulkan ay hindi mo mapapalampas upang magkaroon ka ng abo mula rito. Hindi kailangan na lumapit ka sa bulkan upang manguha ng abo. Ang abong ibinuga nito, gaano ka man kalayo rito ay sapat na upang magamit mo ito sa iyong panggagayuma. Kaya sa oras na ikaw ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon nito, sikapin mo na makakuha na ng marami para sa iyong mga kliyente na nais magpagawa ng gayuma. Madali lamang ang proseso nito para sa isang beterano na sa panggagayuma. Pero kung ikaw ay wala pang alam tungkol dito, narito ang proseso na maaari mong subukan.

Ipunin sa isang malinis na garapon ang abo na mula sa bulkan. Kailangan na meron kang alam na kahit isang orasyon sa panggagayuma. Ang garapon na napuno mo ng abo ay itatabi mo sa isang lugar na hindi maaabot ng mga bata o mapapakialaman ng kahit na sinong matanda. Ito ay oorasyunan mo sa loob ng pitong gabi. Mas higit itong magiging epektibo kung ititiyempo mo sa kabilugan ng buwan ang pag-oorasyon. Kapag nagawa mo na ito sa loob ng pitong gabi, muli mo itong itago sa ligtas na lugar sa loob ng siyam na araw. Hindi ka dapat magkamali sa bilang ng araw. Sa ikasiyam na araw nito, maaari mo na itong magamit bilang sangkap sa iyong panggagayuma. Ang pangalan na nais ipagayuma sa’yo o nais mong gayumahin ay isulat mo lamang sa isang malinis at puting papel, saka mo ilagay sa garapon ng abo at hayaan ito ng pitong araw katumbas ng pitong gabi mong pag-oorasyon dito. Kapag nagawa mo ito ng maayos, ang pangalan na nakasulat doon ay hindi mapapalagay sa kakaisip sa’yo. Makakaramdam siya ng pagkairita kapag hindi ka niya nakikita.

Huwag lamang kalimutan na ang anumang klase ng panggagayuma ay may kaakibat na kaparusahan mula sa langit. Maaari rin na hindi ito maging epektibo kapag hindi mo nagawa ng tama at hindi bukal sa iyong kalooban.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here