8 Paraan Para sa Pambihirang Araw

330

Ang simula ay laging ngayon.

Anuman ang kasaysayan ng iyong araw, ang nalalabi pa rito ay depende kung ano ang gagawin mo ngayon. Isulat sa iyong puso na ang nalalabi pa sa iyong araw ay magiging pambihira o kagulat-gulat. Narito ang ilang ideya na makatutulong sa iyo upang mangyari ito:

1.  Paluwagin ang iyong mahigpit na pagkakahawak

Ang subukang pamahalaan ang lahat ng maliliit na detalye sa bawat sandali ay nakapapagod. Ang buhay ay dapat na hinihipo, hindi sinasakal. Kung minsan ay kailangan mong magpahinga at hayaang mangyari ang buhay nang walang katapusang pag-aalala at pamamahala.

Simula ngayon, magbitaw bago mo i-squeeze nang sobrang higpit. Huminga nang malalim. Kapag nawala na ang hamog at muli mong makita ang mga puno sa kagubatan, gawin ang susunod na hakbang pasulong. Hindi mo kailangang malaman ang eksaktong pupuntahan sa bawat segundo upang makarating sa isang napakagandang lugar. Ang lahat sa buhay ay nasa perpektong ayos nito maunawaan mo man o hindi. Kailangan lamang ng panahon para maikonekta ang lahat ng tuldok.

2.  Ituon ang atensyon nang pasulong

Hindi ka na makababalik kung paano ang nakaraan o kung paanong inisip ang dapat mangyari sa nakaraan. Ang tanging hawak mo ay ang ngayon. Ang pinakamatalinong bagay na makokontrol sa iyong buhay ay ang reaksyon sa mga bagay na hindi kayang kontrolin. Ang mabuhay sa negatibo mula sa nakaraan ay magpapalakas lamang dito. Itigil na ang pagpokus  sa kung ano ang nangyari na at simulang magpokus kung ano ang magpapakilos sa iyo nang pasulong. Ang lahat ng buhay ay may aspetong positibo at negatibo – kung ikaw man ay masaya at matagumpay o hindi ay nakabatay sa aspetong binibigyan mo ng atensyon o pokus. Ang pinakamabuting magagawa ngayon ay iwaksi na ang hindi kayang kontrolin at ipunin ang enerhiya sa mga bagay na kayang kontrolin.

3.  I-check at tanggalin sa listahan ng mga dapat gawin ang isang matagal ng trabaho

Ang biglang pagtangal sa isang bagay ay mas lalong mahirap at nakatatakot. Kung anuman ang hindi mo sinimulan ngayon ay hindi matatapos bukas; at walang mas nakapapagod  kungdi ang palagiang isipin sa mga trabahong hindi natapos.

Alam mo na ang mga bagay na nais gawin, subalit patuloy na pinagpapaliban ay patuloy ding magpaparamdam sa iyong isipan. Tigilan ito sa pag-aksyon, ngayon na!

4.  Maglaan ng oras sa paggawa sa mga bagay na nagpapakilos sa iyo

Kapag nagkaroon ka na ng magandang balanse sa pagitan ng hamon ng isang aktibidad at ang iyong kakayahan na gawin ito, kung ang rhythm ng iyong nararamdamang ay in-sync sa iyong layunin, kapag alam mong ang ginagawa ay nagdudulot ng mabuti, nagiging madali sa iyo ang trabaho sa puntong parang wala ka nang iniintinding oras. Ito ang tunay na pakiramdam ng kasiyahan at passion sa trabaho.

5.  Subukan ang bagay na sadyang bago sa iyo

Lumabas sa iyong comfort zone at sumubok ng kakaiba. Ano ba ang inisip mong gawin subalit walang lakas ng loob na subukan ito? Subukan ang maliit munang gawain na matatapos sa loob ng isang oras o mas mababa pa. Maaaring ito ay isang bagong aktibidad o kaya naman ay isang maliit na karanasan, tulad ng pakikipag-usap sa isang hindi kilalang tao.

Ang kaibahan ay tunay na nagpapasaya ng buhay. Ang mga unang karanasan ay kadalasang nag-aangat ng ating ispiritu at kamalayan.

Kaya ano ba ang bago sa iyo?

6.  Tumulong na mapangiti ang ibang tao

Walang mas magandang ehersisyo sa pagpapabuti ng ating mundo kungdi ang iangat ang isang tao sa bawat araw. Huwag maghintay na ngumiti ang isang tao. Ipakita ito sa kanila. Gumawa ng isang mabuting bagay sa isang taong walang kaparaanan upang maibalik sa iyo ang magandang ginawa. Gawin ito dahil kaya mo at mas pinasasaya nito ang mundo. Kapag may positibong impact sa buhay ng ibang tao, gumagawa ka rin ng positibong impact sa iyong buhay. Ito ay sadyang napakasarap na pakiramdam at karanasan. At ang maliit na ginawa ay maaaring makahipo sa isang sugat na tanging ang kabutihang loob lamang ang makakapagpapagaling.

7.  Maglaan ng panahon para sa sarili

Oo, mayroon kang mga laban sa mundo, mga insekyuridad na dapat malagpasan, mga mahal sa buhay na pinakikisamahan, at mga layunin na dapat maisakatuparan, subalit ang makalayo sa lahat ng ito ay kailangan din. Tama lamang na paminsan-minsan ay huminto ay hayaang umikot ang mundo nang wala ka.

Maglaan ng panahon para sa sarili, mag-isa para makapag-isip ngayon. Maging masaya sa espasyong iyon sa pagitan ng mga kaguluhan. Huwag magsalita, mag-isip nang tahimik, at huminga. Bigyan ng oportunidad ang sarili na tuklasin kung sino ka talaga at alamin kung bakit tunay na lagi kang nag-iisa…at kung bakit ayos lamang ito!

8.  Mahalaga ang presensiya mo sa kasalukuyan

Sadyang nasa huli ang puntong ito dahil nasasakop nito ang mga naunang punto. Maging present. Ang naroon ka ngayon ay sadyang mahalaga. Huwag hayaang makawala ang buhay. Ituon ang atensyon sa nangyayari sa iyong kapaligiran, huwag magmadali sa mga susunod na bagay.

Hindi mo mapipigil ang hinaharap. Hindi mo maibabalik ang nakaraan. Ang tanging paraan para mabuhay ay i-press ang play. Kaya kaysa manatili sa nangyari kanina sa araw na ito, o mangamba kung ano ang maaaring mangyari mamaya, sanayin ang sarili na mabuhay sa kasalukuyan. Ang sandali ngayon ay ang tanging panahon na garantisado sa iyo. Ang ngayon ay ang pinakamahalagang sandali. Ang ngayon ay ang buhay. Buksan ang mga mata upang hindi ito makawala sa iyo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here