7 SIGNS NA IKAW AY MAY ENERGY BLOCKAGES SA IYONG KATAWAN

2620

Lahat ng matter na matatagpuan sa universe ay isang uri ng energy. Ang enerhiya sa buong cosmos ay malayang dumadaloy. Ang pag-circulate ng positive energy ay maaaring mabarahan o ma-block ng negative energy.

Hindi man batid, ngunit maraming tao ang biktima ng energy blocks. Frustrations, hang-ups, self-pity, pagkamuhi, mga psychic vampires—ilan lamang ito sa mga factors kung bakit tayo nagkakaroon ng energy blockages.

Kayang baguhin ng energy blocks ang takbo ng buhay ng isang tao, sa negatibong paraan. Sisirain nito ang ating mental wellness, dahilan upang hindi na tayo na maging produktibo.

Madali lamang ma-detect kung ikaw ay biktima ng energy blocks.

  1. Ikaw ay nakararanas ng biglaang depresiyon. Lahat tayo ay prone sa clinical depression. Ngunit, ang biglaang pagbabago ng mood o mood swings ay senyales ng energy blockage. Isang araw, ikaw ay masaya at puno ng pag-asa at bigla, ikaw ay makararamdam ng matinding kalungkutan na tila ayaw mo nang bumangon pa sa higaan.
  2. Fatigue. Ang fatigue ay hindi lamang simpleng pagkapagod ng physical body. Sa halip, damay nito ang utak na siyang nagiging dahilan ng matinding pagkahapo.
  3. Labis na pagkabahala. Normal lamang na tayo ay mag-alala sa ilang bagay, lalo na kung ito ay lubhang mahalaga para sa atin. Ngunit, kung napapansin mo na tila nabibilanggo ka na sa cycle of worry, senyales ito na ikaw ay dumaranas na ng energy blocks.
  4. Hindi mapigil na bugso ng galit. Isa ito sa malinaw na senyales ng energy block. Ikaw ay nawawalan ng kontrol at nakararamdam ng matinding pagkayamot at galit kahit sa mga simpleng bagay.
  5. Bitterness. Kung ikaw ay puno ng pait sa iyong dibdib, hindi mo namamalayan ay nakabubuo ka ng energy blockage. Ang bitterness ay dulot ng pagkabigo o pagka-unsiyami sa isang bagay na inaasam. Bagama’t normal sa isang tao na makaramdam ng kalungkutan sa sandaling siya ay mabigo sa kaniyang hangarin, ang pag-iipon ng pait sa dibdib ay indicator na ikaw ay may energy block.
  6. Nagbabago ang appetite. Maaaring lumalakas ka sa pagkain kaysa karaniwang mong gawi, o kaya ay nawawalan ka ng gana. Hindi balanse ang iyong sistema sapagkat may bumabagabag sa iyo. Ang iba ay idinadaan sa pagkain ang kalungkutang nararamdaman. Mayroon naman na nawawalan ng gana sa pagkain kapag nalulungkot. Alinman dito ang iyong coping mechanism, ito ay kapuwa nakapagi-generate ng energy block.
  7. Nawawalan ng kontrol sa gastos. Nagiging maluho ka sa mga materyal na bagay, to the point na nakakalimutan o binabelawala mo na ang iyong mga obligasyon upang ma-compensate ang iyong luho. Ang pagiging impulsive buyer ay itinuturing na mental health condition kung saan nakasusumpong ang isang tao ng kaligayahan sa pagbili ng mga materyal na bagay nang padalus-dalos at hindi na iniisip ang magiging kahihinatnan nito sa kaniyang pinansiyal na katayuan. Ipinapakita lamang nito na nawawala na sa balanse ang emosyon—senyales na ikaw ay may energy blockage.

Bukas ay tatalakayin ko ang mga paraan upang matanggal ang energy block sa katawan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here