5 Tips Kung Paano Pangangasiwaan ang Iyong Emosyon

543

Huwag hayaang kontrolin ka ng iyong damdamin.

Sadyang kung minsan ay sumasabog ang ating emosyon sa sandaling nahaharap tayo sa mga sitwasyong nakaka-stress, sobrang lungkot o kaya naman ay nagdudulot ng napakasakit na emosyon sa atin. Lubhang mahirap itong pigilan. Marahil ay ilang beses na rin kayong nakakita ng mga artistang na hindi nakontrol ang kanilang emosyon sa harap ng media at napapakawalan nila ang inis o galit sa paraang hindi na nila makontrol. Tao lamang tayo ay normal lang ang ganitong sitwasyon. Subalit may magagawa rin tayo upang iwasan ang mga ganitong bagay. Narito ang ilang istratehiya upang kontrolin ang emosyon.

Iwasan ang mga maaaring mag-trigger nito

Marahi ay naisip mong madali lamang gawin ang bagay na ito. Oo, may mga taong madali lamang para sa kanilang gawin ito. May mga taong sadyang madaling umiwas at kayang pangasiwaan ang kanilang emsoyon. Mabuti para sa kanila, pero sa karamihan, kailangang mamili tayo ng ating mga laban. Ito ba ay isang taong lagi kang iniinis, o kaya naman ay isang kaibigan na hindi marunong magpasalamat sa iyong mga tulong. Kailangan ay may backup ka, iwasan ang taong nang-iinis sa iyo, maaari namang kausapin ang iyong kaibigan o kaya ay magpokus sa bagay na nakatulong ka at hindi kailangang pasalamatan.

Iwasang maging impulsive

Huwag agad mag-react sa mga maiinit na sitwasyon dahil posibleng ilagay ka nito sa mapanirang sitwasyon. Gawin ang desisyon na hindi kikilos hangga’t kalmado na ang iyong sarili. Maaaring umalis sa lugar at huminga o kaya ay makapag-isa upang makapag-isip. Alisin sa sarili ang tensyon at piloting huminga hanggang tuluyang maging kalmado na ang sarili at makapag-isip ng tama. Iyon ang puntong maaari ka nang magdesisyon sa kung ano ang dapat na gawin. Tanggapin na hindi mo makokontrol ang lahat ng pangyayari sa iyong buhay, subalit may magagawa ka pa rin upang maging positibo ang lahat para sa iyo.

Maging optimistiko

Maging tao na optimistiko at baguhin ang anumang pangit na ugali. Makatutulong ito sa mga stressful na sitwasyon at makatutulong din upang mapangasiwaan ng maayos ang emosyon. Alam natin na ang stress ay masama sa ating kalusugan. Kung mas optimistiko tayo sa ating buhay, mas mabubuhay tayo ng malusog. Magsimula sa positibong pakikipag-usap sa sarili. Hindi lang emosyon ang matutulungan nito, bagkus pati ang iyong katawan at isipan. Makatutulong ito sa depresyon, bawasan ang tensyon at maging ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Turuan ang sariling magkaroon ng positibong pananaw kahit na may mabibigat na problemang kinakaharap sa buhay. Sa katagalan ay makikita mo ang napakagandang benepisyo nito sa sarili.

Matutong magpasalamat

Matutong magpasalamat at isaisip ang magagandang bagay sa buhay. Makatutulong ito sa pagpapakalma sa sarili at sa iyong mood. Ang pagpapasalamat ay tinatanggal ang iyong kaisipan tungkol sa sarili at nagdiriwang kung ano ang mayroon ka na. Makatutulong din ito sa kalungkutan, pababain ang aggression at makatutulong sa depresyon. Subukang patawarin ang sarili sa sandaling nakontrol ka ng iyong emosyon, ikaw ay tao lamang. Proseso ito.Ipaalala sa sarili na ang pagpapatawad sa iba ay magbibigay sa iyo ng paraan na piliin ang pasasalamat, kaysa ang mamuhay sa negatibong emosyon, lalo na kapag nasaktan ka. Mahirap itong gawin subalit may mga taong makatutulong upang masimulan mo itong gawin.

Magpalaya

Marami pang mahalagang bagay sa buhay kaysa deadlines, trabaho, at pagkakaroon ng emsoyon na kumokontrol sa iyo. Tingnan ang bigger picture at ang iyong emosyon ang panandalian lamang. Tigilan ang pagpokus sa mga sitwasyon na wala kang kontrol. Palayain ang mga ito. Ang pagpapalaya sa mga negatibong emosyon ay malaki ang maitutulong upang maging maayos ang ating pakiramdam at katatayuan sa pangkalahatan. Isang napakalusog na bagay na gawin ito, ang palayain ang sarili sa mga emosyong nagpapahirap sa iyo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here