5 SIGNS OF TRUE LOVE

Maraming klase ang pag-ibig. May pag-ibig para sa magulang, para sa anak, para sa kaibigan, para sa isang espesyal na tao at para sa Diyos. Kung minsan ay iniisip natin na nagkamali tayo ng taong minahal. Iyon ay dahil kapag nagmahal tayo, inaakala natin na siya na ang true love. Pero paano nga ba malalaman kung true love mo na ang isang tao? Kailangan mo lang masiguro ang ilang bagay tulad ng mga sumusunod.

1.Hindi mo siya magagawang saktan. May tao na sinasadyang saktan ang kanyang mahal, halimbawa ay pagseselosin para mapatunayan kung totoo nga siyang mahal nito. O kaya naman ay gumagawa siya ng mga bagay na gusto niyang gawin kahit pa alam niyang masasaktan ang kanyang mahal. Kung siya ang tunay mong mahal ay hindi mo ito magagawa sa kanya dahil sa oras na gawin mo ito ay ikaw ang unang masasaktan kapag alam mong masasaktan mo siya.

2.Tutuparin mo ang iyong mga pangako. Kung tinutupad mo ang mga binitawan mong pangako sa kanya, ito ay nangangahulugan na siya na nga ang iyong true love. Tinutupad mo ito dahil alam mo na umaasa siya dito.

3. Sakit at Galit. Kapag nagmamahal ka at ang taong minamahal mo ay nakagawa ng mga pagkakamali, natural lang na makaramdam ka ng sakit at galit. Pero hindi para itaboy siya kundi para ipaunawa sa kanya ang kanyang nagawa at tulungan siyang ituwid iyon. Kung walang sakit at galit kang mararamdaman sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, malamang ay hindi pa siya ang iyong true love dahil wala kang pakialam sa kanya at manhid ka sa kanyang maling ginagawa.

4. May pagbibigayan sa pagitan ninyong dalawa. Give and take ika nga. Kung puro ka na lang give or puro ka na lang take, may mali sa relasyon nyo. Kailangan na may pagbibigayan na namamagitan sa inyo para hindi kayo maging unfair sa isa’t-isa at masasabi ninyong nagmamahalan nga kayo.

5. Nakikita mo siya sa hinaharap bilang iyong kabiyak. Kung ang iyong karelasyon ngayon ay ang tao na pinapangarap mong maging  asawa at makasama hanggang sa iyong pagtanda, no doubt na siya na nga ang iyong true love.