4 NA DAHILAN NG SPIRITUAL ILLNESS

1288

Ayon sa isinagawang pag-aaral, malaki ang kaugnayan ng ating emosyon at kaisipan sa uri ng sakit o karamdaman na ating tinataglay. Pinapahina nito ang immune system. Ang spiritual illness ay maaaring makita bilang physical illness, depende sa lalim na pinagmumulan nito sa ating subconscious mind.

         Narito ang apat na pangunahing pinagmumulan ng sakit ng isang tao.

  1. Takot. Ito ay nag-uugat sa isang bagay na hindi natin kontrolado. Ang takot ay nagma-manifest bilang anxiety. Maramin tayong maaaring paghugutan ng takot.  
  • Kawalan ng pag-asa. Ito ay nasa anyo ng depression. Nawawalan ka na ang kahulugan ng buhay. Ikaw ay maaaring dumanas ng traumatic na karanasan na nagdulot sa iyo ng matinding kalungkutan.
  • Kawalan ng pagpapahalaga sa sarili. Ito iyong pakiramdam na walang nagpapahalaga sa iyo. Karaniwan itong nararanasan ng isang taong nasa magulong relasyon kung saan hindi siya nakararamdam ng pagpapahalaga mula sa kaniyang kapareha.
  • Kawalan ng ganang mabuhay. Ito ay nasa anyo ng boredom. Pakiramdam mo ay wala nang saysay pang mabuhay.

awalan ng gan