2 Magandang Bagay na Maaaring Mong Gawin Para sa Women’s Ministry

2 Magandang Bagay na Maaaring Mong Gawin Para sa Women's Ministry

Women’s Ministry :  Ang layag ni Satanas ay ang magnakaw, pumatay, at sirain. Ang kanyang pangitain, ang kanyang misyon, ang kanyang pag-iral sa mundong ito, nakawin ang iyong kagalakan, pumatay sa iyong mga relasyon, at sirain ang pagsasama sa mga Kristiyano. Dapat nating maunawaan na bilang mga lider ng ministeryo sa ministeryo ng kababaihan, na magkakaroon ng masasamang bagay sa daan. Bakit? Sapagkat kung talagang nagtatrabaho ka ng mabuti para sa Kaharian ni Cristo, lalo na ang mga kababaihan, na nagtataas ng mga anak sa paraang dapat nilang lakaran, ang kaaway ay natatakot. Tutubusin niya ang iyong ministeryo sa iba’t ibang paraan. Narito ang mga pinakamahusay na bagay na maaari mong gawin upang bantayan laban sa pagkagambala:

 

1. Kailangan mong maging mature bilang isang leader.

Hindi ka maaaring madaling masaktan. Dapat mong bantayan ang iyong puso. Magkakaroon ng mga pagkakataon na ang mga kababaihan ay magiging kritikal sa iyo. Ang mga volunteers at kasamahan mo sa church ay maaaring punain ka. Ang mga pinuno ng simbahan o mga miyembro ay maaaring sabihin ang hindi tamang bagay sa iyo. Get over it. Please. Sinasabi ko iyan sa pag-ibig. Napakahalaga na gawaing ito. Hindi tayo nakikipagtalo laban sa laman at dugo. Kung ang isang bagay ay nakasasakit sa iyo o sinasaktan ka ng isang tao, magbigay ng biyaya at mag move on. Huwag tumira pabalik. May panganib ang pagtatanim ng galit! Kung higit ka mananatili doon, mas malaki ang magiging isyu. Lutasin mo sa isip ang anuman na nangyari. Tinawag ka ng Diyos sa ministro na ito at siya ang gagabay sayo.

 

2. Ibaba ang mapagkumpitensya na espiritu.

Ang kumpetisyon ay pumapatay sa ministeryo. Hindi ka nakikipagkumpitensya sa kanino mang ministeryo sa iyong simbahan. Hindi ka nakikipagkumpitensya sa ibang mga babae. Hindi ka nakikipagkumpitensya sa mga ministries ng ibang babae sa iyong lugar o sa iyong estado. Walang kompetisyon sa ministeryo. Tayong lahat ay may papel at parte tayo ng isang malaking bahagi. Hindi ka nakikipagkumpitensya sa sinuman sa loob ng iyong grupo para mabansagang pinakamahusay at may kakayahan sa pagsasalita o pag-awit ng mga kanta ng Diyos. Ikaw ay ikaw. Maglakad sa kung ano ang iyong papel. Kaya kapag masyado ang drama sa ministeryo, nangangahulugan lamang na hindi natin alam ang papel natin sa simbahan. Ibig sabihin lamang ay wala kang tiwala sa kung sino ang nilikha ng Diyos. Dapat nating ipagdiwang ang tagumpay ng iba pang mga kababaihan, iba pang mga ministeryo. Ipagdiwang ang kanilang mga regalo. Ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay. Huwag makipagkumpitensya.

Ang mga artikulo ni Camille Jacinto

Ang mga artikulo tungkol sa mga relihiyon ay dito at ditto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here