Friday, November 17, 2017

TV

Wow Mali Review: Huwag kang magpapabiktima kundi pagtatawanan ka ng buong Pilipinas

Ano ang mararamdaman mo kapag may dalawang lalaking mukhang goons na tumabi sa'yo tapos magpalitan ng ganitong mga dialogue? Lalaki 1: Wala namang tao rito, eh? Tirahin na natin ito. Lalaki...