Saturday, November 18, 2017

OFW

Buhay OFW: Ang Kabayaran sa Paghahangad ng Magandang Kinabukasan

mga Overseas Filipino Workers (OFW) ay tinaguriang mga bagong bayani sa Pilipinas. Isa sa mga rason sa pagkilala ng kadakilaan ng mga OFW ay ang katotohanan na ang pag-unlad...

An OFW Experience: The Price of Dreaming of a Better Future

Overseas Filipino Workers (OFWs) are considered the new or modern-day heroes of the Philippines. One  reason for this recognition has to do with the improvement of the nation’s economy...

Ang Gunita Ng Isang OFW: Sa Gitna Ng Paglisan at Pagkalumbay Sa Bayan

Nang bumalik ang aking fiancé mula sa isang bansang kanluran, hindi niya mapigilang namnamin ang bawat paghinga kasabay ng kanyang paglabas ng eroplano. Habang sinisinghot niya ang maalinsangang hangin...

BITTERSWEET OFW MEMORIES: MISSING EVERYTHING BACK HOME

When my fiancé returned home to the Philippines in 2015 for the first time, years after migrating to the west, he could not help but delight in every breath...

Sobra na ang Dalawang Taon

Ang kahirapan sa Pilipinas ay parang karamdaman at ito ay kumakabit sa bawat henerasyon na tila ito’y napunla sa ating DNA. Kaya naman, ang mga Pilipino ay nakagagawa ng...

Mga Kabataang Naiiwan

Ito ay malinaw na nakasaad sa “Convention on the Rights of the Child: “ang pampamilyang kapaligiran, sa kapaligirang may kaligayahan, pag-ibig at pag-unawa” ay higit na mahalaga para sa...

OFWs and the Children Left Behind

The United Nations Convention on the Rights of the Child (commonly abbreviated as the CRC) is a human rights treaty which sets out the civil, political, economic, social, health...

Two Years Too Many

The Technical Education and Skills Development Authority, abbreviated as TESDA, is an agency of the Philippine government under the Department of Labor and Employment and the Office of the...