Saturday, November 18, 2017

Horoscope

Horoscope, Oktubre 30, 2017

 PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 30,2017, Lunes  –  Iwasan mong magyabang, dahil nakatakda na ang nakalaan sa iyong kapalaran. Mataas na mataas, ngunit ang mataas na kapalarang ito ay...

Horoscope, Oktubre 29, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 29, 2017,  Linggo    – Ito ang araw na magpapasya na ang langit. Ang napagpasyahan, bigyan ka ng suwerte. Napabilang ka sa mga taong...

Horoscope, Oktubre 28, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 28, 2017,  Sabado    –  Hindi ka mauubusan ng suwerte na kaloob sa iyo ng langit. Na sa totoo lang, mga suwerteng hindi mo...

Horoscope, Oktubre 27, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 27, 2017,  Biyernes   –   Iyung-iyo ang araw na ito. Gawin mo ang anumang gusto mong gawin. Makaaasa ka na ang langit ay hindi...

Horoscope, Oktubre 26, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 26, 2017,  Huwebes    –  Bihirang matupad ang ipinapangako sa isang tao, pero ang ipinapangako ng langit ay matutupad na sa iyo. Dininig na...

Horoscope, Oktubre 25, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 25, 2017,  Miyerkules   – Ikaw ang panggagalingan ng magagandang ideya. Kaya marami kang mapapayaman. Kung sila ay napayaman mo, ikaw din ay maaaring...

Horoscope, Oktubre 24, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 24, 2017,  Martes    – Bihira lang ang katulad mo na pinagkalooban ng kakaibang ganda. Maganda na ang panlabas na kaanyuan, maganda pa ang...

Horoscope, Oktubre 23, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 23, 2017, Lunes – Ang bangka na sumasalungat sa alon ay nawawasak, hindi mo ito dapat na gawin. Sa halip, sakyan mo lang...

Horoscope, Oktubre 22, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 22, 2017,  Linggo   - Binabantayan ka ng langit. Kung ang iba ay nabibigo at hindi na nakaka-ahon.  Ikaw ay kakaiba. Kahit na magkanda-bigo-bigo...

Horoscope, Oktubre 21, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 21, 2017, Sabado – Kung ang iba ay hirap na hirap upang umakyat sa itaas at umangat ang pamumuhay, sa kaso mo,...