Sunday, October 22, 2017

Horoscope

Horoscope, Oktubre 23, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 23, 2017, Lunes – Ang bangka na sumasalungat sa alon ay nawawasak, hindi mo ito dapat na gawin. Sa halip, sakyan mo lang...

Horoscope, Oktubre 22, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 22, 2017,  Linggo   - Binabantayan ka ng langit. Kung ang iba ay nabibigo at hindi na nakaka-ahon.  Ikaw ay kakaiba. Kahit na magkanda-bigo-bigo...

Horoscope, Oktubre 21, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 21, 2017, Sabado – Kung ang iba ay hirap na hirap upang umakyat sa itaas at umangat ang pamumuhay, sa kaso mo,...

Horoscope, Oktubre 20, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 20, 2017,  Biyernes  –  Malapit ang puso mo sa langit kaya ang langit ay malapit din sa iyo. Bawat  kahilingan mo ay ipagkakaloob,...

Horoscope, Oktubre 19, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 19, 2017, Huwebes   – Ngayon ang araw at ang tamang panahon na aanihin mo na ang lahat ng bunga ng iyong pinaghirapan. Higit...

Horoscope, Oktubre 18, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 18, 2017,  Miyerkules    – Ang buhay mo ay puno ng makulay na pakikibaka, at sa bandang dulo ng labanan, asahan mo na ang...

Horoscope, Oktubre 17, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 17, 2017,  Martes    –  Hindi mangyayari sa kapalaran mo ang salitang katamtaman. Ang lahat ng magaganap sa iyo ay todo at sagad. Kaya...

Horoscope, Oktubre 16, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 16, 2017,  Lunes   –  Minsan mahirap maging mabait, sasamantalahin ng iba ang iyong kabaitan. Hindi naman dapat na maging walanghiya dahil wala naman...

Horoscope, Oktubre 15, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 15, 2017,  Linggo   –  Malalanta ang mga dahon ng halaman kung ito ay hindi nadidiligan. Nalalanta rin ang iyong kasiglahan kapag hindi ka...

Horoscope, Oktubre 14, 2017

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Oktubre 14, 2017,  Sabado    –  Mabilis ka sa lahat ng bagay. Kaya minsan, mabilis ka ring hinahatak ng katamaran. Pero kapag ginusto mo talaga,...