Saturday, November 18, 2017

General

philippines, mental illness

A Beautiful Mind: Philippine Style

In 2001, Hollywood came out with a remarkable movie entitled A Beautiful Mind. Based on the life story of John Nash, a Nobel Laureate in Economics, the film is...
philippines, other woman, kabit, extramarital,

“Querida” : The Other Woman

Is she the callous sex kitten oftentimes depicted in Philippine movies and telenovelas? Or the woman in the shadows who is forever suffering in silence, waiting for the man...

Kamatayan Di Paman Nabubuhay

(Mga Totoong Kwento ng Aborsyon) 17 taong gulang pa lamang si Gelle noong 1984 nang kaniyang “pinatay” ang kanyang unang anak. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng saline solution (isa...

Nakakabaliw!!!

Noong 2001, may lumabas na isang pambihirang pelikula na pinamagatang A Beautiful Mind. Hango sa buhay ni John Nash, isang laureado ng Nobel sa larangan ng ekonomika, ang pelikula...